main-logo
Kwaliteitszorg
Eerste drie weken

Elkaar leren kennen

De eerste kennismaking met ouders en de leerling, elkaar leren kennen, routines leren kennen. Een veilig klimaat in de groep en de beginsituatie vaststellen. Investeer in een goede start!

Eerste drie weken

De eerste tijd dat een leerling op school is, is een tijd van observatie. Als leerkracht investeer je tijd om de leerling te leren kennen.

Beste ouder(s)/verzorgers,

Van harte welkom op onze school! In de komende periode zullen wij ons uiterste best doen uw kind(eren) goed te begeleiden bij hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Maar hoe zit dat Nederlandse onderwijs systeem in elkaar? Ria Goedhart heeft een brief voor ouders geschreven om dit uit te leggen. De Nederlandse brief is ook vertaald in het Oekraïens en Russisch.

Naar brief

 

Eerste kennismaking

Intakegesprek

Voorbeeld formulier

Intakegesprek

Het inschrijvingsgesprek is de eerste stap in het starten van geschikt onderwijs voor het kind. Het levert informatie op die bij de voorbereiding op de komst van de leerling in de klas van belang kan zijn. Denk ook aan de vaardigheden die de ouder evt. meeneemt. Kan de ouder iets betekenen? Sportlessen, kunst/cultuur of evt. voor lessen in de eigen taal.

Voorbeeld intakeformulier
Zet een tolk in

Elkaar begrijpen

Het is belangrijk om elkaar te verstaan. Samen een kop koffie/thee drinken kan non-verbaal, soms is er een gezamenlijke taal. Indien deze er niet is, is het makkelijk om een tolk per telefoon in te zetten. Via LOWAN is er een kortingsregeling met Global Talk (voorheen TVCN).

Korting bij Global Talk
Schoolgids Haarlem

Basisinformatie school

Het is belangrijk om basisinformatie over de school te delen.  Wat kunnen ouders verwachten van de school? Wat verwachten we van ouders? De taalklas in Haarlem heeft een verkorte en een reguliere schoolgids. In de bijlage de reguliere.

Schoolgids Haarlem
Veilig voelen

Start in de klas

Energizers en moodboosters

Tips voor de eerste dagen

  • Een maatje die dezelfde taal spreekt
  • Als leerkracht non-verbaal communiceren
  • Leerlingen eigen tafel, stoel geven (veilige plek)
  • Foto/ vlag of naam van de leerling
  • Ruimte en tijd voor de leerling om te spelen (denk aan: kapla, bouwhoek, huishoek, kleurplaat)
  • Groepsvormende spelletjes met weinig taal
  • Ouders zijn welkom in de klas en op school
Goed begin is het halve werk

Beginsituatie leerstof

Lezen over grenzen heen

Lezen in de eigen taal?

Het is belangrijk om te weten hoe de leerling spreekt in de thuistaal en wat het niveau is en als de leerling al kan lezen, hoe hij/zij leest. Kan de leerling al synthetiseren, lezen met intonatie, lezen met begrip? Met ‘Lezen over grenzen heen’ kun je horen of de leerling al kan lezen.

Rekenkisten

Beheersing rekenen?

Er zijn verschillende manieren om een beginniveau m.b.t. rekenen vast te stellen. In de handleiding van de rekenkisten staan diverse manieren beschreven. Een hoofdrekentoets? Een methode toets? Zie handleiding vanaf pag. 13.

Handleiding rekenkisten
Ontwikkelingsperspectief

Beheerst al Nederlands?

Soms beheerst een leerling al Nederlands (mondeling of schriftelijk). Het is dan zaak om goed in kaart te brengen wat de leerling wel/niet beheerst. Na afname van TAK, AVI, PI etc.. is het vervolgens noodzakelijk om na te denken wat het goede pad voor de leerling is.

Ontwikkelingsperspectief
Delen van ervaringen

Schoolgewenningsfase

Aanbod in Ter Apel

Beredeneerd aanbod eerste periode

Ter Apel is een nieuwkomersschool met zeer veel ervaring. De school in Ter Apel biedt ook onderwijs aan de leerlingen die net in Nederland zijn en vervolgens maar kort op hun school verblijven. Dit team is zeer ervaren in een veilig klimaat creëren en ze zetten een beredeneerd aanbod neer.

Aanbod in Ter Apel

Downloads

Beginsituatie vaststellen in eerste periode
Handleiding bij bovenstaand formulier
In- en uitschrijven van leerlingen
Aandachtspunten bij een intakegesprek

Anderen bekeken ook

Technisch lezen

Ontwikkelingsperspectief

Deel deze pagina