main-logo
Kwaliteitszorg
Eerste drie weken

Elkaar leren kennen

De eerste kennismaking met ouders en de leerling, elkaar leren kennen, routines leren kennen. Een veilig klimaat in de groep en de beginsituatie vaststellen. Investeer in een goede start!

Eerste drie weken

De eerste tijd dat een leerling op school is, is een tijd van observatie. Als leerkracht investeer je tijd om de leerling te leren kennen. De leerling moet zich bij jou in de klas veilig en vertrouwd voelen. Dat is de basis om tot leren te komen. Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat is daarbij belangrijk. Activiteiten voor groepsvorming en duidelijke regels en routines helpen hierbij. In deze eerste periode stel je een plan op voor de leerling (ontwikkelingsperspectief), zorg dat het plan helder en uitvoerbaar is zodat het voor iedereen duidelijk is.

Veilig voelen

Start in de klas

veilige setting

Tips voor de eerste dagen

  • Een maatje die dezelfde taal spreekt
  • Als leerkracht non-verbaal communiceren
  • Leerlingen eigen tafel en stoel geven (veilige plek)
  • Foto/ vlag of naam van de leerling
  • Leg materiaal klaar waar de leerling zelfstandig mee kan werken (Ipad, kale sommen etc..)
  • Rondleiding in het gebouw (wc, gymzaal etc..)
  • Ruimte en tijd voor de leerling om te spelen (denk aan: Kapla, bouwhoek, huishoek, kleurplaat)
  • Groepsvormende spelletjes met weinig taal
  • Ouders zijn welkom in de klas en op school
  • Ouders koppelen aan een ouder-maatje

Via de onderstaande link meer tips over veilig voelen en groepsvorming.

Welbevinden
Eerste kennismaking

Intakegesprek

Voorbeeld formulier

Intakegesprek

Het inschrijvingsgesprek is de eerste stap in het starten van geschikt onderwijs voor het kind. Het levert informatie op die bij de voorbereiding op de komst van de leerling in de klas van belang kan zijn. Denk ook aan de vaardigheden die de ouder evt. meeneemt. Kan de ouder iets betekenen? Sportlessen, kunst/cultuur of evt. voor lessen in de eigen taal.

Voorbeeld intakeformulier
Zet een tolk in

Elkaar begrijpen

Het is belangrijk om elkaar te verstaan. Samen een kop koffie/thee drinken kan non-verbaal, soms is er een gezamenlijke taal. Indien deze er niet is, is het makkelijk om een tolk per telefoon in te zetten. Via LOWAN is er een kortingsregeling met Global Talk (voorheen TVCN).

Korting bij Global Talk
Schoolgids Haarlem

Basisinformatie school

Het is belangrijk om basisinformatie over de school te delen. Wat kunnen ouders verwachten van de school? Wat verwachten we van ouders? De taalklas in Haarlem heeft een verkorte en een reguliere schoolgids. In de bijlage vind je de reguliere schoolgids.

Schoolgids Haarlem
Goed begin is het halve werk

Beginsituatie leerstof

Deze eerste weken gebruik je ook om uit te zoeken wat de leerling allemaal al kan, wat is de beginsituatie, waar moet de leerling starten en wat zijn de doelen voor de eerste periode? De beginsituatie kun je vaststellen door te toetsten en observeren. Wanneer je in beeld hebt wat de leerling kan op o.a. taal- en rekengebied kun je met behulp van de LOWAN leerlijnen de doelen vaststellen.

Beginsituatie technisch lezen

Kan de leerling lezen in thuistaal of andere taal? Komt de leerling uit een geletterde (thuis)omgeving? Is de leerling bekend met het Latijns schrift? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten en Nederlands in thuistaal in klanken en schrift? Op basis van dit soort vragen stel je de beginsituatie vast.

Technisch lezen

Beginsituatie rekenen

Heeft de leerling al kennis van het rekenen (tellen, rekenbegrippen, rekentekens)? Welke doelen beheerst de leerling al door eerder onderwijs? Met welk rekensysteem en strategieën heeft de leerling leren rekenen? Op basis van dit soort vragen stel je de beginsituatie vast.

Rekenen

Beginsituatie mondelinge taal?

Is de leerling bekend met luistersituatie in de thuistaal zoals voorlezen/ instructie? Maakt de leerling verbaal of non-verbaal contact met andere leerlingen? Is de leerling gewend met een leerkracht of volwassene te spreken? Op basis van dit soort vragen stel je de beginsituatie vast.

Mondelinge vaardigheid

Doorstroomniveau

Het doel van het bepalen van het doorstroomniveau is om richting te geven aan wat er voor deze leerling aan onderwijsaanbod nodig is totdat de leerling doorstroomt naar het regulier onderwijs en/of kan aansluiten bij het niveau van leeftijdsgenoten. De LOWAN-leerlijnen nieuwkomers zijn helpend bij het bepalen van het doorstroomniveau. Als eerste wordt er gestart met het bepalen van de beginsituatie volgens het stappenplan. Vervolgens kan het doorstroomniveau worden bepaald. Per school/bestuur kan er verschil zijn in lengte van de periode bijvoorbeeld bij de ene school/bestuur mogen nieuwkomersleerlingen één jaar blijven en bij een andere school/bestuur anderhalf jaar. Gemakshalve nemen voor de uitleg van het bepalen van het doorstroomniveau een periode van één jaar. Dit jaar kan op elk moment in een schooljaar starten.

Delen van ervaringen

Schoolgewenningsfase

Aanbod in Ter Apel

Beredeneerd aanbod eerste periode

Ter Apel is een nieuwkomersschool met zeer veel ervaring. De school in Ter Apel biedt ook onderwijs aan de leerlingen die net in Nederland zijn en vervolgens maar kort op hun school verblijven. Dit team is zeer ervaren in een veilig klimaat creëren en ze zetten een beredeneerd aanbod neer.

Aanbod in Ter Apel

Downloads

Opzet ontwikkelingsperspectief (dank aan AMIKO Sneek, zij zijn dit nog verder aan het ontwikkelen)
In- en uitschrijven van leerlingen
Aandachtspunten bij een intakegesprek

Anderen bekeken ook

Technisch lezen

Ontwikkelingsperspectief

Deel deze pagina