main-logo
Kwaliteitszorg
Afscheid nemen

Doorstroom

Afscheid nemen is in de setting van het nieuwkomersonderwijs vaak onvermijdelijk.

Doorstroom

De leerling vertrekt. Soms onverwachts, soms gepland. Het is goed om te weten hoe je hiermee om kunt gaan. We leggen de verschillende doorstroomsituaties uit.

Abrupte uitstroom

Plotselinge uitstroom komt vaak voor. Leerlingen in de eerste opvang verhuizen regelmatig. Dit betekent in de praktijk dat er veel school wisseling plaats vindt. Nu is het streven van de eerste opvangscholen dat de continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.

De eerste prioriteit is dat scholen weten waar de leerling eerder op school heeft gezeten. Wat in de praktijk heel goed werkt is dat er een visitekaartje of brief van de school is en dat ouders weten dat ze dit aan de nieuwe school moeten geven. Dit geeft de school de ouders op het moment van instroom aangezien het niet altijd bekend is wanneer ze gaan verhuizen.

Warme overdracht

Met een warme overdracht bedoelen we een gesprek met de vervolgschool over de leerling. Dit kan zijn van leerkracht tot leerkracht, of van intern begeleider naar intern begeleider, of een mix. Doel van een warme overdracht is:

  • Informatie over de leerling te geven
  • Mee te denken met de vervolgschool over het instapniveau
  • Mee te denken met de vervolgschool over doorgaande leerlijnen en evt. toetsmomenten
  • Een afspraak te maken voor het volgende contact moment.

De Kernschool in Zaandam heeft een prachtig model hiervoor. Zij hebben een nazorgcoördinator aangesteld. Deze persoon is aanwezig bij het warme overdrachtgesprek en komt daarna een paar keer op bezoek bij de vervolgschool. De nazorgcoördinator werkt met de leerling, ondersteunt de leerkracht en begeleidt beiden.

Met het team in gesprek rondom afscheid leerlingen

Gezamenlijk in gesprek over hoe jullie omgaan met plotseling en gepland vertrek. In het ‘goed gesprek pakket’ zijn er vragen die jullie als team hierin kunnen begeleiden.

Afscheid nemen

Uitschrijven

Rond de in- en uitschrijving van leerlingen is er op scholen met nieuwkomers vaak onduidelijkheid. De oude school en/of de nieuwe school zijn soms niet of pas na verloop van tijd bekend. Hiervoor gelden de regels die in de onderstaande pdf beschreven zijn.

In- en uitstroom leerlingen

Uitstroom naar het VO

Informatie over overstap naar VO

Hoe bepaal je het advies? Wel of geen IQ toets? Waar moet je opletten bij de overdracht?

Doorstroom naar VO

Goede tips voor het VO

LOWAN-VO heeft mooie voorbeelden, flyers en brochures ontwikkeld voor docenten in het VO.

Tips voor het VO

Onderwijskundig rapport

Nieuwkomers maken vaak diverse schoolwisselingen mee. Het is belangrijk dat iedere school een onderwijskundig rapport mee geeft aan de volgende school.

Onderzoek: onderwijskundig rapport nieuwkomers Ontwikkelingsperspectief

Nazorg

Leerlingen die nieuw naar Nederland komen hebben 4-5 jaar nodig om de taal goed te leren. In de eerste periode krijgen de leerlingen een goede basis mee, maar daarna zijn ze er nog niet. In deze periode zouden deze leerlingen (en ook leerkrachten) baat kunnen hebben bij extra ondersteuning. In de regio Noord Holland/ Utrecht zijn ambulant begeleiders een netwerk gestart om goede tips uit te wisselen.

AB - netwerk

Anderen bekeken ook

Asielprocedure

Leerplicht

Deel deze pagina