main-logo
Blogs
Blog

Het opstarten van onderwijs bij een noodopvang locatie

In deze blog kan je meelezen met belevenissen en hersenspinsels van de auteurs.

Marieke Postma
16 - 10 - 2021

Gezocht: personeel en locatie

 

Het besluit is genomen. Wij gaan onderwijs geven aan de leerlingen in die in de noodopvang in Heeg zitten. We zitten een week voor de herfstvakantie. Deze week zullen er veel knopen doorgehakt moeten worden. Zin in!

Maandag starten we met:
– het eerste sollicitatie gesprek
– bij de naastgelegen school kijken voor ruimte
– concept begroting opstellen en mailen naar gemeente
– inschatting aantal leerlingen en dus benodigde ruimte/ personeel

Dinsdag:
– gemeente gaat akkoord met concept begroting
– kijken in een buurthuis van Sneek maar ook in Heeg voor mogelijke ruimte
– aannemersbedrijf komt in huidig schoolgebouw kijken m.b.t. mogelijke verbouwing (extra lokaal + toiletgroep)
– teamlid gaat naar noodopvanglocatie en neemt intakes af
– we besluiten dat we het onderwijs willen organiseren in Sneek

Woensdag:
– we gaan kijken in een kerk voor mogelijke ruimte
– inmiddels al 1.4 fte aan leerkracht aangenomen en 1.2 fte aan onderwijsassistent
– gesprek met gemeente over huisvesting
– mailen naar ketenpartners, vragen voor advies & informeren

Donderdag:
– kijken in een voormalig schoolgebouw in Sneek dat momenteel leeg staat
– besluit gemeente dat we het voormalige schoolgebouw mogen gebruiken
– oproep in regio voor ‘schoolmeubilair dat over is’
– leasen van 4 digiborden + bestellen van extra hardware voor leerlingen
– gesprek met gemeente over leerlingenvervoer
– gesprek met team m.b.t. welke groepen naar het andere schoolgebouw
– besluit in team dat we na de herfstvakantie nog 2 dagen geen leerlingen hebben (inrichten + teamleden leren kennen), woensdag 27 okt. start dag
– huidige ouders uitnodigen voor ouderbijeenkomst

Vrijdag:
– gesprek COA, schoolbestuur en gemeente over leerlingenvervoer
– gesprek met huidige ouders over de veranderingen, ouders denken goed mee
– met teamleden kijken op huidige locatie
– bestellen van onderwijsleermaterialen
– informeren van ketenpartners
– inmiddels nog meer teamleden aangenomen en besloten met huidige team ‘wie gaat werken in welk gebouw’

Pfff… het is herfstvakantie.

Handig document

Informatiedocument voor onderwijs aan asielzoekerskinderen
Andere bezoekers bekeken ook

Gerelateerde artikelen

blog
24 oktober 2021

Sterke fluctuaties leerlingaantallen

Informatief

COA en regelingen

Auteur van de blog: Marieke Postma

Deel deze pagina