main-logo
Blogs
Blog

Corona en onderwijs

In deze blog kan je meelezen met belevenissen en hersenspinsels van de auteurs.

Sandra van der Tempel
19 - 03 - 2020

Corona en nieuwkomers

De media informeert ons snel en goed en ook besturen en scholen handelen razendsnel om alles voor elkaar te krijgen om het onderwijs op afstand door te laten gaan. Een enorme uitdaging waar Nederland samen de schouders onderzet.

Onderwijs aan Nieuwkomers is altijd al een sport, zoveel talen, zoveel culturen en in korte tijd zoveel taal in te halen. Geen tijd te verliezen. En dan ineens stopt het pas opgebouwde ritme van het Nederlandse onderwijs, ook bij de gezinnen in AZC’s of leerlingen van taalklassen staat het leren, van de Nederlandse taal, ineens stil. Ook in deze scholen gaan alle teamleden de uitdaging aan. Wat is er nodig, wat kunnen ze thuis zelf doen, hoe komen de pakketten bij de leerlingen en hoe maken we duidelijk wat de kinderen allemaal kunnen doen. De ene school geeft een pakket met spullen waarmee de kinderen zich thuis kunnen vermaken, de andere school deelt diverse uit om thuis in te loggen en andere scholen gaan met werkboekjes langs de leerlingen om het werk te bezorgen. In veel gevallen zijn er thuis geen of nauwelijks materialen voor handen of ouders die kunnen ondersteunen bij het Nederlandse huiswerk.

We hopen dat Leren van de taal en alle woorden, het schoolritme, de veiligheid van de schoolomgeving voor deze leerlingen ook over drie weken weer “gewoon” is want wat hebben deze kinderen dat ook nodig al blijft de afstand door de taalbarrière groter dan in regulier onderwijs.

Auteur van de blog: Sandra van der Tempel

Deel deze pagina