main-logo
Agenda
Online

Agenda

LOWAN webinar ‘Van een taalvriendelijke attitude naar functioneel meertalig leren’

Online

Datum: dinsdag 21 januari 2025
Tijd: van 15.30 tot 16.30 uur
Locatie: online via Teams
Organisatie: LOWAN-po

LOWAN webinar ‘Van een taalvriendelijke attitude naar functioneel meertalig leren’ – door Lidy Peters (is kerndocent meertaligheid bij Academica University of Applied Sciences in Amsterdam en auteur van het boek ‘Talen die de school in komen, kansen voor een multidiverse basisschool’ (LannooCampus 2021).

Meer informatie

Onze multidiverse samenleving kent veel talen met als gevolg dat ook in de school steeds meer leerlingen meertalig zijn. Taal maakt deel uit van je identiteit. Om met taalwetenschapper Jim Cummins te spreken: ‘De thuistaal van een leerling negeren is het hele kind negeren.’ Het is daarom van groot belang om alle thuistalen welkom te heten, te waarderen en zichtbaar te maken in de school. Ook in Taalscholen en ISK’s!

Met een taalvriendelijke attitude van het hele schoolteam horen leerlingen die thuis een andere taal spreken er meteen bij: ze voelen zich welkom en dat draagt bij aan hun gevoel van veiligheid. Door Functioneel Meertalig Leren toe te passen, dat wil zeggen de thuistalen van leerlingen als hefboom gebruiken, zullen ze het Nederlands makkelijker leren. Een taalvriendelijke attitude en gebruik maken van de thuistalen van de leerlingen is geen doel op zich maar onderdeel van een rijke taalomgeving.

Na dit webinar weet je o.a. wat meertaligheid is, wat een taalvriendelijke attitude vraagt van een schoolteam en wat functioneel meertalig leren is.

Deel deze pagina