main-logo
Agenda
LOWAN studiedag

Agenda

LOWAN-PO studiedag

Datum: 23 september 2020
Tijd: 9.30- 16.00 uur
Locatie: Reehorst, Ede

Op 22 en 23 september 2020 zijn er weer LOWAN-PO studiedagen. Deze dagen vervangen 31 maart en 1 april. Vanwege maatregelen rondom het coronavirus zijn de studiedagen verplaatst. Het aanbod op beide dagen is identiek. We organiseren de dag in de Reehorst in Ede. Het thema is ‘in beweging’. We organiseren nu ieder jaar een landelijke studiedag naast de regionale bijeenkomsten. Dit jaar ligt de focus van de regionale bijeenkomsten veelal op taal. Om dubbeling te voorkomen hebben we geen expliciete taalsessies. Natuurlijk gaat wel elke sessie expliciet over nieuwkomers dus zit er indirect ook altijd een taalaspect in.

Programma

 

 

Keynote speaker

Als keynote speaker hebben we schrijver en verhalenverteller Abdelkader Benali. Tijdens de opening vertelt hij op beide dagen over zijn eigen ervaringen. Abdelkader kijkt op een unieke manier naar maatschappelijke ontwikkelingen, als een schrijver: met oog voor detail en het grote verhaal. Door het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen weet hij het krachtig neer te zetten.

Abdelkader Benali

Feedback vorig jaar

De feedback van vorig jaar was zeer positief. De leerroutes waren zeer goed bevallen, de locatie (de Reehorst) ook. Het aanbod zat goed in elkaar. Enkele punten van aandacht waren dat de sessies wel wat langer mochten zodat er ruimte was voor vragen, 4 rondes waren erg veel, de inschrijving was verwarrend wanneer je niet voor een leerroute koos en de specifieke groepen kleuters & oudere leerlingen werden gemist. De sessie rondom uitwisseling voor directieleden werd positief geëvalueerd en er werd gevraagd of er ook voor Post-HBO’ers en onderwijsassistenten iets opgezet kon worden.

Met deze feedback in ons achterhoofd hebben we een nieuwe studiedag ontwikkeld. Omdat er een jaar tussen zit, zijn we ons ook bewust dat er een nieuw aanbod nodig is. Deelnemers komen niet voor een kopie van afgelopen jaar. En dit is gelukt! Het programma is compleet anders dan vorig jaar. Veel nadruk op cultuur, gedrag en uitwisseling, daarnaast ook specifieke sessies voor kleuters en oudere leerlingen.

Opzet en tijden

Dit jaar zijn de sessies een uur en hebben we 3 rondes i.p.v. 4. Hieronder de opzet van de studiedag. Beide dagen zijn identiek qua opzet en inhoud.

9.30 uur Inloop
10.00 uur Plenaire opening
11.00 uur RONDE 1
12.00 uur Lunch
13.00 uur RONDE 2
14.00 uur Thee
14.30 uur RONDE 3
15.30 uur Borrel


Programma

Er zijn dit jaar ruim 20 sessies. De sessies vallen binnen het thema ‘in beweging’. We hebben sessies rondom cultuur, gedrag, vakinhoud, jong/oud en daarnaast een aantal netwerksessies voor bepaalde vakgroepen. Je kan zelf een keuze maken uit deze sessies. 

Cultuur
Binnen deze sessies vergroot je je kennis m.b.t. cultuurverschillen en overeenkomsten. Door meer inzicht in de achtergrond en verwachtingen krijg je inzicht hoe je om kan gaan met deze verschillen tijdens een sportles, regulier in de klas en tijdens oudergesprekken.Een van de sessies focust op ‘third culture kids’, dit om tegemoet te komen aan de grote instroom van kennismigranten/expats.
Gedrag

In het nieuwkomersonderwijs is het altijd een komen en gaan van leerlingen. Een veilige plek creëren is cruciaal. Binnen deze sessies vergroot je je kennis m.b.t. groepsvorming, je eigen rol als leerkracht, kijken naar de leerling en inspelen op de behoeften.
Vakinhoudelijk

Vier sessies over diverse inhoudelijke onderwerpen toegespitst op het nieuwkomersonderwijs. Bewegend leren, rekenen, begrijpend lezen en presentatie van nieuwe materialen. Ideeën, materialen en suggesties die je meteen morgen kan inzetten. De twee uitersten: jong en oud binnen de basisschool
Alle leerlingen zijn uniek, toch lichten we er twee groepen uit: kleuters en de ‘oudsten’. Rondom beide doelgroepen organiseren we twee sessies.
Netwerken
Er zijn een aantal netwerken: onderwijsassistenten, lerend netwerk (post-hbo+) , directie en IB’ers/AB’ers. De focusgroepen zijn gericht op uitwisseling, netwerken en leren van elkaar. Professionalisering en ontwikkeling zijn daaraan verbonden. Alle gesprekken worden begeleid.

Programma


Inschrijven

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Deel deze pagina