main-logo
Home

Categorie item: Sociaal-emotioneel

Trauma en nieuwkomers

Kijk naar de leerlingen, maak contact, heb een vriendelijke houding, en ben bereid om te leren. Elke leerling is anders, en heeft een andere achtergrond. Blijf nieuwsgierig, blijf leren. Dit zijn de leerlingen waard! In het artikel Trauma & Nieuwkomers (bron: Zorg Primair) beschrijft Ria Goedhart dat  er soms bijzonder gedrag van leerlingen voort kan…

lees meer

De effecten van een meertalige interventie op zowel de sociaal-affectieve als cognitieve ontwikkeling

Het benutten van de meertaligheid van leerlingen wordt verondersteld bij te dragen aan betere onderwijsresultaten, zowel in termen van sociaal-affectieve als cognitieve uitkomsten. Echter, het is onduidelijk hoe leerkrachten de meertalige achtergronden van hun leerlingen goed kunnen benutten en wat daarvan de effecten zijn. Deze studie onderzocht de effecten van een meertalige aanpak via…

lees meer

De vliegtuigklas

De toenemende diversiteit stelt scholen op de proef. Hoe kunnen we anderstalige kinderen het best helpen met het leren van Nederlands? Hoe ziet een krachtige taalleeromgeving eruit? Kan een school meer een thuis worden, een ‘woonkamerschool’ als het ware, om taal maximaal te stimuleren? En hoe pakken we dat aan? De vliegtuigklas is een…

lees meer

Nou… dag maar weer

Met afscheid nemen worden we dagelijks geconfronteerd. Als school is het belangrijk dat er een beleid is over hoe hier mee om te gaan. Het ene afscheid is gepland, het andere onverwachts. Hoe ga je hiermee om? Hoe help je kinderen om afscheid te nemen en hoe kan je het kind helpen dat weggaat.…

lees meer

Wereldreizigers

Wereldreizigers biedt naast een groot aantal lessen veel actuele achtergrondinformatie over jonge nieuwkomers, zoals vluchtelingenkinderen en Midden- en Oost Europese leerlingen. Voor scholen en klassen met alleen nieuwkomersklassen zijn er 10 thema’s te verdelen over ongeveer 20 lessen. Thema’s zijn onder andere: wie ben ik, thuis, feesten en andere belangrijke dagen, spel en spelen, vriendschap en afscheid…

lees meer

Cries-13

De CRIES-13 is een korte screeningslijst om een posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren. Doel Doel van de CRIES-13 is het vroegtijdig signaleren van posttraumatische stress (PTSS) klachten bij kinderen en jongeren. Doelgroep Kinderen van 8 tot 18 jaar die één of meer ingrijpende gebeurtenissen…

lees meer

Beeldverhaal over autisme

Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat autisme is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met autisme kunnen helpen. Dit beeldverhaal is beschikbaar in het Pools, Tigrinya, Arabisch en Nederlands. [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2021/01/Pools-A4-brochure-Autisme.pdf' target='_blank' icon='arrow']Brochure in het Pools (autisme)[/link] [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2021/01/Tigrinya-A4-brochure-Autisme.pdf' target='_blank' icon='arrow']Brochure in Tigrinya (autisme)[/link] [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2021/01/Arabisch-A4-brochure-Autisme.pdf' target='_blank' icon='arrow']Brochure…

lees meer

Beeldverhaal over adhd

Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat adhd is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met adhd kunnen helpen. Dit beeldverhaal is beschikbaar in het Pools, Tigrinya, Arabisch en Nederlands. [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2021/01/Pools-A4-brochure-ADHD.pdf' target='_blank' icon='arrow']Beeldverhaal Pools (adhd)[/link] [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2021/01/Tigrinya-A4-brochure-ADHD.pdf' target='_blank' icon='arrow']Beeldverhaal Tigrinya (adhd)[/link] [link url='https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2021/01/Arabisch-A4-brochure-ADHD.pdf' target='_blank' icon='arrow']Beeldverhaal Arabisch (adhd)[/link] [link…

lees meer

Beeldverhaal over depressie

Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat depressie is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met depressie kunnen helpen. Dit beeldverhaal is beschikbaar in het Pools, Tigrinya, Arabisch en Nederlands. [link url='https://www.pharos.nl/kennisbank/?zoeken=beeldverhaal+depressie' target='_blank' icon='arrow']Beeldverhaal in het Pools[/link] [link url='https://www.pharos.nl/kennisbank/?zoeken=beeldverhaal+depressie' target='_blank' icon='arrow']Beeldverhaal in Tigrinya (depressie)[/link] [link url='https://www.pharos.nl/kennisbank/?zoeken=beeldverhaal+depressie' target='_blank' icon='arrow']Beeldverhaal in…

lees meer

Teaching Refugee Children

* Hoe schep ik een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers? * Welke self-care tools gebruik ik als ik traumatische verhalen hoor van leerlingen? * Hoe helpt het model van de Reis van de Held (Joseph Campbell) me om nieuwkomers beter te begrijpen? * Welke adviezen hebben de kinderen voor mij als leraar? Het psychologisch…

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina