main-logo
Home

Categorie item: Sociaal-emotioneel

Syrische vluchtelingen in gemeenten

Hoe kijken zij aan tegen de verhuizing van asielzoekerscentra naar gemeenten? Vinden zij de weg binnen de Nederlandse gezondheidszorg? Hoe omschrijven zij de opvoeding van hun kinderen en welke uitdagingen brengt ouderschap in een nieuwe context met zich mee? Nieuwe signalen? Welke vragen, informatiebehoeften of andere signalen leven er binnen uw organisatie omtrent de…

lees meer

Welzijn en gezondheid Eritrese vluchtelingen

De verkenning ‘Van ver gekomen…’ is door Pharos geïnitieerd naar aanleiding van verschillende signalen van diverse professionals dat er zorgen zijn over de sociaal-maatschappelijke situatie en de gezondheid van de nieuwe groep Eritrese vluchtelingen. Hij is tot stand gekomen in samenwerking met Eritrese sleutelpersonen, SENSE Noord-Nederland, Nidos, VluchtelingenWerk Nederland, COA, en Rutgers.

lees meer

Kinderen buiten beeld. Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen

Dit onderzoek betreft uitgeprocedeerde kinderen en kinderen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend. De data zijn afkomstig uit een studie naar de woon- en leefsituatie van 29 illegale kinderen tussen 6 tot 19 jaar oud. De kinderen benoemen problemen die gedeeltelijk samenvallen met die van andere kinderen in Nederland, ook kinderen die in armoede…

lees meer

Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een verkenning van hun leefsituatie

Dit verkennend onderzoek belicht, vooral vanuit het gezichtspunt van deskundigen en professionals, de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen tussen de 0 en 18 jaar die in Nederland wonen. Over deze kinderen is nog weinig bekend. Wel zijn er signalen dat het niet altijd goed met hen gaat. De onderzoekers gaan na wat…

lees meer

Lopend Vuurtje geeft mij mijn passie voor het onderwijs terug!

Stichting WPF heeft Bureau MUTANT gevraagd een praktijkonderzoek uit te voeren dat antwoord geeft op de vragen: Hoe past vredesonderwijs in het reguliere onderwijs? Welke interventies en activiteiten hanteren leerkrachten om vrede in de groep en school te bevorderen? En hoe maken zij daarbij gebruik van het materiaal van ‘Lopend Vuurtje’?

lees meer

Eritrese statushouders in Nederland

Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland. In het onderzoek "Eritrese statushouders in Nederland" van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt aan het licht dat  de Eritrese statushouder nog maar weinig vertrouwd is met Nederland en er zich een grote afstand bevindt tussen de Eritrese statushouders en de Nederlandse samenleving.…

lees meer

Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem

Het aantal vluchtelingen in Nederland nam in de afgelopen periode, met name in 2015, fors toe. Eritreeërs waren na Syriërs de grootste groep asielzoekers. Van de Eritrese statushouders is ruim driekwart onder de 30 jaar, de meerderheid is man en een relatief hoog aandeel is de alleenstaande minderjarige vreemdeling. Naar aanleiding van vragen over…

lees meer

Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers

Naar aanleiding van signalen heeft Pharos eind 2017 een verkenning uitgevoerd naar het welzijn en gezondheid van gezinsherenigers. In het rapport dat in april 2018 is uitgekomen, doet Pharos aanbevelingen voor betere zorg- en dienstverlening aan herenigde gezinnen.

lees meer

Deel deze pagina