main-logo
Home

Categorie item: NT2

Woordenschatuitbreiding 6-12 jarigen

In 2016 is een update van Digiwak gemaakt, waarbij nieuwe functies aan de website zijn toegevoegd. Hoewel ook in de eerdere versie al de mogelijkheid bestond om woorden te clusteren en daaraan definities en voorbeeldzinnen toe te voegen, werd van die mogelijkheid slechts spaarzaam gebruikgemaakt. Leerkrachten gaven aan daar door tijdgebrek niet aan toe…

lees meer

Onderzoek: geschikte woordenschat toets

In deze scriptie wordt onderzocht welke toets het geschiktst is om de woordenschat van nieuwkomers in de bovenbouw van het basisonderwijs te meten. Hiervoor zijn bij drie scholen in Amsterdam drie verschillende toetsen afgenomen bij 37 nieuwkomers: de Taaltoets Alle Kinderen (TAK), de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III-NL) en de Clinical Evaluation of Language Fundamentals…

lees meer

Ruimte voor nieuwe talenten

Op dit moment blijft onderwijs aan nieuwkomers nog vaak beperkt tot één of twee jaar opvang in een taalklas, daarna moet een kind met de stroom mee. Wetenschap én praktijk plaatsen vraagtekens bij deze abrupte overgang en bij het nut van een eenzijdige focus op correct taalgebruik. Een meerjarenplan voor iedere leerling, mét aandacht…

lees meer

Deel deze pagina